Община Дупница дава над 220 хил. лв. за снегопочистване


Община Дупница дава над 220 хил. лв. за снегопочистване тази зима. Стойността на обществената поръчка, обявена от местната администрация, е 228 000 без ДДС.

Търси се фирма за зимно поддържане на градска улична мрежа в Дупница с дължина 78 км за 125 000 лв. Както и за зимното поддържане на общинските пътища на територията на общината  и улична мрежа в рамките на населените места, включително гробищните паркове с обща дължина 85,00 км, прогнозната стойност е 95 000 лв., за поддържане на републиканските пътища в чертите на Дупница с дължина близо 8 км. за 8 000 лв.

Предвижда се обезопасяване на пътната настилка против хлъзгане с разпръскване на химични вещества по улици „Велико Търново”, „Цар Симеон Велики”, „Георги Икономов”, „Св. Иван Рилски” и „Патриарх Евтимии”.

Оферти се подават до 9 октомври т.г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top