Солена глоба отнася Столична община заради поръчка

Солена глоба от 1.7 млн. лв. ще трябва да плати Столичната община на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Заради нарушения в обществена поръчка за ремонт на училища и забавачки. Това стана ясно след като адвокатите на “Московска” 33 загубиха делото в Административния съд – София град за обжалване на санкцията.

Съдът е приел, че наказанието е за допуснати нарушения от общината при провеждане на обществена поръчка за ремонт на 26 училища и детски градини, съобщи в. “Сега”. Процедурата е от 2018 г., заданието изискваше заедно с ремонта на сградите да се повиши и енергийната им ефективност. 

Санкцията на МРРБ е в размер на 5% от общата стойност на проекта от 35 млн. лева с ДДС. Те са осигурени по оперативна програма “Региони в растеж” и – ако на втора инстанция решението бъде потвърдено, европрограмата ще възстанови на общината с 5% по-малка сума за този проект. Така парите ще трябва да бъдат платени от общинския бюджет.

Проверки на МРРБ установили, че при провеждане на поръчката са били допуснати нередности в условията за подбор на кандидатстващите фирми, както и в методиката за класиране. Например било е поставено ограничително изискване за застраховка “професионална отговорност” още на ниво кандидатстване. Не е бил предвиден еквивалент на това изискване за евентуални чуждестранни участници.

Общината е въвела прекомерни ограничения в критериите към експертите за контрол на качеството и за безопасност и за здраве на кандидатите.   

Непосредствено след изборите се чака и съдебно решение по наложената финансова корекция върху ремонта на Зона 2 – улиците в района около ул. “Граф Игнатиев”. По този договор с фирма “Джи Пи груп” общината бе санкционирана със 787 722 лв. непризнати разходи, като мотивът отново е необосновано заложени ограничителни условия към част от изискваните експерти за изпълнение на поръчката и субективна методика за оценка на офертите.    Това дело бе отложено от юни за 10 октомври и може да се очаква евентуално решение след това. Общината чака решение и за други 900 000 лв. финансова корекция, наложена за ремонта на Зона 4 – района около хрампаметника “Св. Александър Невски”. 

МРРБ наложила по 5% финансови корекции върху още два договора на Столичната община по ОП “Региони в растеж” – за възстановяването на Западен парк – представителна част, и по договора за реконструкция на релсов път от бул. “К. Стоилов” до трамвайно ухо “Орландовци”. Договорът за Западен парк е на стойност 7 710 764 лв. с “Галчев Инженеринг”, ремонтът на релсите се изпълнява от “БГ Нова” за 6 798 565 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top