Община Добрич обяви поръчка за чистене на дере

Община Добрич обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка.

Целта на почистването е поддържане проводимостта на речното й легло и ще обхване следните участъци: стадион “Пионер” до бул.”25-ти септември”, по бул. “Русия” от “25-ти септември” до вливането на дере “Сердика”, китайски магазин, включително подземния участък до църква “Св. Климент Охридски”, от приток “Сердика”, китайски магазин, до моста на ул.”Поп Богомил”, от ул.”Поп Богомил” до ул.”Калиакра”.

Предвижда се 90% от дейностите да се извършат механизирано и 10% ръчно. Дейностите включват почистване на дънни наноси, изкоп на земни почви при две утежнени условия, включително натоварване, транспорт, събиране и товарене на битовите отпадъци и растителност от коритото на реката. При изпълнението на настоящата поръчка извозването на земни почви, наноси, строителни, битови отпадъци и растителност ще става до регионалното депо в село Стожер.

Крайният срок на обществената поръчка с предмет “Избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка” е 30-и октомври.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top