Община Пловдив пусна поръчка за нова забавачка

Община Пловдив обяви обществена поръчка за изграждане на нова детска градина в район “Южен”.

За строителството е осигурено финансиране и са проведени всички подготвителни процедури.

Предвижда се детското заведение да бъде върху 5 декара площ. Градината ще бъде с капацитет 200 деца.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top