Община Добрич търси чистачи за река Добричка

Община Добрич търси изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка.

Обявена е процедура по обществена поръчка за избор на изпълнител. Срокът е 30 октомври тази година.

Дейностите включват 4 участъка. Целта е поддържане проводимостта на речното легло.

Първият участък е от стадион „Пионер“ до булевард „25 септември“.

Вторият е по булевард „Русия“ – от бул. „25 септември“ до вливането на дере „Сердика“ (района на китайския магазин), включително подземен участък до църквата „Свети Климент Охридски“. Третият участък е от приток „Сердика“ (района на китайския магазин) до мост при улица „Поп Богомил“. Четвъртият участък и от улица „Поп Богомил“ до улица „Калиакра“. Механизирано ще се извършват 90% от дейностите, останалите 10% – ръчно.

Предвидено е почистване на дънни наноси (изкоп на земни почви при две утежнени условия), включително натоварване и транспорт, събиране и товарене на битови отпадъци и растителност, като дървета, храсти и паразитна растителност от коритото на реката и в сервитута й.

При изпълнението на обществената поръчка извозването на земни почви (наноси), строителни, битови отпадъци и растителност (дървета, храсти и паразитна растителност) ще става до Регионално депо при с. Стожер. Подробности са публикувани на интернет страницата на Община град Добрич.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top