26.7 млн. лв. на ден харчи държавата за поръчки

26.7 млн. лв. на ден харчи държавата за обществени поръчки. Средният размер на една поръчка е половин милион лева.

По данни на Агенцията за обществени поръчки между държавата и общините са сключени над 16 000 договора за над 8,6 милиона лева.

От началото на годината обществените поръчки са с около 16 процента повече в сравнение със същия период на миналата година. Най-много средства са платени за сектор строителство, следват доставките и услугите.

Най-голям брой договори са сключили Електроенергийният системен оператор, Община Варна и ТЕЦ “Марица-изток” 2.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top