БДЖ с поръчка за 40 нови вагона


БДЖ обяви обществена поръчка за 40 нови пътнически вагона.  14 от тях ще са обикновени второкласни, 8 – второкласни, но специално пригодени за превоз на хора с увреждания и намалена подвижност. 10 вагона ще са първокласни, а 8 – бистра.

Прогнозната стойност на поръчката е 76,7 млн. лв. без ДДС.

В поръчката е включена доставката на два стенда за контрол и изпитване на спирачните системи на вагоните, техническо обслужване на всички вагони за целия гаранционен срок, както и обучение на 14 души персонал по поддръжката им.

Крайният срок за подаване на оферти е 18 ноември 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top