Увеличават капацитета на депото за отпадъци в Братово

Увеличават капацитета на депото за отпадъци в бургаското село Братово. Депото обслужва общините Бургас, Средец, Камено, Руен, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Несебър и Поморие.

Обявена е обществена поръчка за проектиране и изграждане на Клетка №2 на съоръжението. Както и ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура, отводнителна площадка.

Освен втората клетка, още сега община Бургас започва проектирането на площадка за бъдеща трета клетка. Наред с това ще се извърши и реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води.

В обществената поръчка е предвидено още избраният изпълнител да изготви технически инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1. Тя е с капацитет от 400 000 тона и с обем 450 000 куб. м.

Периодът  на експлоатация е 5 години – от 2015 до 2019 г. Изграждането на втората клетка за отпадъци и необходимата инфраструктура за нейното функциониране се извършва планирано преди запълването на капацитета на сегашната клетка.

То е част от цялостния проект за експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците “Братово – запад”. С нея капацитетът на съоръжението ще увеличи значително обема си, за да продължи да приема отпадъците от населените места в региона и през следващите години.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top