Община Асеновград пусна поръчка за над 80 хил. лв.

Община Асеновград обяви обществена поръчка за ремонт и изграждане на огради на обекти в града. Тя е на стойност 81 300 лв. с ДДС.

Обектите са следните: частично възстановяване на оградата на ОУ “Отец Паисий” в с. Мулдава на стойност 18 000 лв.; ремонт на оградата на мюсюлманския гробищен парк в с. Стоево на стойност 6,300 лв.; изграждане на ограда в гробищния парк в с. Долнослав за 6 000 лв.; ограда на стадиона в с. Нови извор на стойност 40 000 лв.; текущ ремонт на оградата на старите гробища в Асеновград, на ул. “Цар Иван Асен II”, който ще струва 11 000 лв.

Срокът, за който спечелилият обществената поръчка трябва да я изпълни е не по-дълъг от 30 календарни дниза всеки отделен обект. Като СМР трябва да започнат след получаване на възлагателно писмо за конкретния обект при осигурено финансиране. Критерият за възлагане е най-ниската предложена цена.

Подаването на офертите е до утре – 30 октомври.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top