Община Димитровград с поръчка за снегопочистване

Община Димитровград пусна обществена поръчка за снегопочистване и зимно поддържане на пътната мрежа. Тя се отнася за настоящия и за следващия зимен сезон. Прогнозната обща стойност е 275 000 лева без ДДС.

В поръчката са включени снегопочистване и зимно поддържане на улична, общинска и републиканска пътна мрежа, разположени на територията на общината, с обща дължина 420 км. Уличната мрежа е 304 км, общинската – 108.7  км, републиканската – 7.3 км.

Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнението на поръчката, сред които 16 снегорина и 16 автомобила за разпръскване на пясък.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top