Община Руен с поръчка за снегопочистване

Община Руен обяви обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици за зимата. Средствата са 188 333 без ДДС.

Спечелилата фирма ще поеме ангажимент за зимното поддържане, включващо почистване от сняг и лед, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, включително възстановителни работи при аварийни ситуации на общинската пътна мрежа и местни пътища/улици на територията на общината.

Руен е във високопланински район с опасност от снегонавяване и заледяване почти по всички и пътища. Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 118,700 км. Подробен списък с наименованията на пътищата, тяхната дължина са приложени към Техническата спецификация. Целта на обществената поръчка е осигуряване на нормална проходимост по поддържаната общинска пътна мрежа и улици в населени места.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top