Община Симеоновград обяви поръчка за пречиствателна станция

Община Симеоновград обяви обществена поръчка за обезманганителна пречиствателна станция за питейни води. Тя ще е в местността „Корийския блок”.

Поръчка е за 3 300 000 лв. без ДДС. Тя предвижда строителство и изграждане на сгради и съоръжения съгласно одобрения проект.

Предвидено е и изграждането на довеждаща инфраструктура, доставка на оборудване, техника и съоръжения, проби и пускане, както и въвеждане в експлоатация на станцията.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top