Народното събрание пусна по-скъпа поръчка за ремонт на сградата си


Народното събрание пусна нова, по-скъпа поръчка за ремонт на сградата си. След като обявената през февруари  поръчка за мащабен ремонт в сградата на Народното събрание се провали, сега е обявена нова, но и доста по-скъпа. Поръчката и тогава, и сега е за проектиране, авторски надзор и реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и СМР по фасади и покрив на сградата.

Прогнозната ѝ стойност тогава беше малко над 14,6 млн. лв. без ДДС (съответно с ДДС над 17,5 млн.). Сега обаче прогнозната й цена е почти 18,9 млн. лв. без ДДС (съответно над 22,6 млн. лв. с ДДС).

Справка в сайта на парламента сочи, че предходната процедура е прекратена. В нея са участвали два консорциума. Единият е “БСГ – Бояна” с участници “Булстрой груп” ЕООД и “Архитектурно студио Бояна” ЕООД. Вторият е “И-Е Строй” с партньори “Ирел Строй енд проджект” ЕООД и “Егнатия България” ЕООД. Двамата кандидати са отстранени още на първия етап от процедурата заради множество неспазени изисквания на закона и на възложителя, констатирани от комисията. Не са отваряни нито техническите, нито ценовите им оферти, а прекратяването не е обжалвано. Поради тази причина Народното събрание обявява поръчката за втори път.

Работната програма на всеки кандидат трябва да отчита спецификата и местоположението на обекта, необходимостта от изпълнение на строителството в условията на работещо Народно събрание. Всеки трябва да опише технологичния подход, който планира да приложи, както и мерки за намаляване на затрудненията на народните представители и администрацията при провеждане на редовни пленарни заседания в новата пленарна зала, разположена в Блок № ІV в сградата.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top