Община Велико Търново с поръчка за съдове за смет

Община Велико Търново пусна обществена поръчка за доставка на съдове за битови отпадъци. Търсят се поцинковани кофи с вместимост 110 л и кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда.

Кофите следва да бъдат нови и да притежават сертификат за качество от производителя им. Прогнозното количество на кофите е 500 броя.

Кошчетата са предназначени за разделно събиране на отпадъци в офис среда. Прогнозното количество на кошчетата е 30 комплекта.

 Срокът за изпълнение на обществената поръчка е две години.

На основание чл. 12, ал. 3 от ЗОП възложителят обявява, че позиция № 1 и позиция № 2 от обществената поръчка са запазени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като предметът им е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В процедурата е допустимо за всяка от запазените позиции да подават оферти и други лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Общата стойност на поръчката е 26 420 лв., като 24 950 лв. от тях са за кофите, а останалите 1470 лв. са за кошчетата.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top