Обновяват Домашния социален патронаж в Дебелец

Обновяват Домашния социален патронаж в Дебелец. С над 64 000 лв. ще бъде закупено ново кухненско обзавеждане и оборудване за нуждите на социалната услуга. Община В. Търново обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. В нея е заложено закупуването, доставката и монтажът на работни маси, съдомиялна, две професионални електрически фурни, хладилен шкаф и др.

Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги, включващи доставяне на храна в дома на потребителите, помощ в поддържането на лична хигиена, битови услуги и др. Дейностите се финансират със средства от общинския бюджет.

Основната база за приготвяне на хранителните продукти е в Дебелец, разкрити са и два филиала в селата Ново село и Балван. В кухнята в Дебелец ежедневно се приготвя и доставя храна за нуждите на повече от 430 потребители, включително и за 25 деца с увреждания от Дневен център “Дъга” във В. Търново, както и за обществената трапезария в старопрестолния град. През миналата година услугите на домашния социален патронаж и конкретно  на базата в Дебелец, са ползвали 590 жители на В. Търново, Килифарево, Дебелец, селата Присово, Церова кория, Беляковец, Леденик, Велчево и Пчелище. Тенденцията за постоянен ръст в броя на потребителите, както и липсата на по-значими ремонти и обновявания на материалната база, затрудняваха работата на кухнята майка в Дебелец. В началото на тази година беше одобрен проектът за ремонт на Домашния социален патронаж, финансиран по програма “Красива България”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top