Община Пловдив с поръчка за пазарно проучване

Община Пловдив обяви поръчка за пазарно проучване за застраховка на имуществото си – застроени имоти, леки и товарни автомобили, съоръженията за игра в обновените детски градини, оборудването на Дома на културата „Борис Христов“ и на общински институт „Старинен Пловдив“ и др.

Целта на пазарното проучване е да покаже приблизителната стойност на застраховките и на тази база да бъде обявена обществена поръчка за избор на застрахователна компания.

Индикативни оферти се набират до 25 ноември.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top