Община Поморие с поръчка за залива на Ахелой

Община Поморие ще започне ремонт на брегоукрепителните съоръжения в залива на Ахелой. За тази дейност е открита обществена поръчка.

Стойността на проекта е почти 5 милиона лева, а документи за участие в поръчката се приемат до 10 декември. При откриването на процедурата няма осигурено финансиране, такова трябва да бъде намерено до три месеца след подписването на договора.

Брегоукрепителната бунна система е разположена в югозападната част на залив гр.Ахелой и е част от общата система създадена да предотвратява периодични наводнения, причинени от морски щормове между двата града. Тя е комбинация от каменно-насипни съоръжения и стоманобетонова подпорна стена. Изградените съоръжения не са в добро техническо състояние и не могат да предпазят високия бряг от вълните. Проектът на община Поморие предвижда усилване на съществуващите девет траверси в зоната между „МАРИНА КЕЙП” и „МИДИЯ РЕЗОРТ” и зоната пред къмпинг „Ахелой”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top