Община Харманли купува медицинско оборудване за над 300 хил. лв.

Община Харманли пусна обществена поръчка за медицинско оборудване за 326 208 лв. То е за  болницата в града. Лечебното заведение ще се сдобие със стационарни устройства за рентгенови снимки, 3-канален електрокардиограф и линейка.

Поръчката е разделена на 3 обособени позиции. Проектът се осъществява по трансграничното сътрудничество, а по него медици преминаха обучение. Целта е да се подобри медицинското обслужване на населението.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top