Община Балчик купува сметосъбиращ автомобил

Община Балчик купува нов сметосъбиращ автомобил за близо 224 000 лв. Общината вече определи изпълнител на обществената поръчка. Това е столично дружество, което трябва да поеме и сервизното обслужване на специализираното превозно средство.

Заедно с автомобила, тип ротопреса, за събиране на битови отпадъци ще бъде доставено и допълнително оборудване. Транспортното средство ще разполага с косачка за почистване на растителност край пътищата, с устройство за разпръскване на пясък и за почистване на сняг по пътната инфраструктура.

При обявяване на обществената поръчка общината изиска специализираният автомобил и допълнителното оборудване да бъдат нови, произведени не по-рано от началото на 2018 година, да са с доказан произход и да имат сертификат.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top