Нова услуга помага за повишаването конкурентоспособността на МСП чрез съвременна база данни за обществени поръчки

Нов играч се появява на пазара за онлайн мониторинг на обявленията за обществени поръчки. услугата на „Информатор на обществени поръчки“ ще позволи да се проследи цялостния процес на поръчките от публикуването на предварителното информационно известие или поканата за търгове до приключването на договора, предоставяйки актуална информация на българските предприятия посредством ежедневни електронни бюлетини.

„Целта на ИОП e да създаде прототип на висококачествена,
автоматизирана, услуга за мониторинг на обявите за поръчки, която ефективно да
обработва обявленията от различни държави от почти цяла Европа, като по този
начин да предложи на своите клиенти трансгранична услуга. В рамките на нашето специално
решение разработихме единна, независима и автоматизирана услуга за мониторинг
на поръчките, която сега стартира в България и Испания, в допълнение към шестте
други страни, където вече оперираме. ”- Ката Надашди, мениджър на „Инфоматор на
обществени поръчки” (ИОП).

Взаимното свързване на повече бази данни за обществени поръчки генерира значителна
добавена стойност от гледна точка на информация, тъй като бъдещите търгове
стават по-прозрачни. По този начин малките и средните предприятия могат да
реагират по-бързо на възможностите, които им се предлагат.

Клиентите на ИОП не само ще бъдат едни от първите, които ще разбират за предстоящите
поръчки, но ще имат и актуална информация за бизнес възможностите, промените и
резултатите от тях в една интегрирана база данни. Чрез събиране на данните ще може
да се проследи целият процес на възлагане.

Наличието на актуална информация за търговете и резултатите ще даде възможност
на предприятията да се запознаят с проекти и поръчки свързани с тяхната сфера
на дейност и ще генерира поток от нови бизнес възможности за тях.

Услугата ще е максимално улеснена от потребителска гледна точка като даде
възможност на клиентите да филтрират
информацията не само по CPV кодове и ключови думи, но също така и по географски
критерии, както и да могат да избират
от предварително създадени бизнес профили за търсене. Клиентите ще имат
възможност да наблюдават обществените поръчки в специфични браншове, като
например строителство, а архивът ще позволява да се разглеждат минали обяви за
обществени поръчки.

Ефективността на новата услуга ще може да бъде тествана в рамките на
безплатния 14-дневен тест.

„За удобство на нашите бъдещи клиенти акцентираме върху личния контакт с тях, като
се стремим да им предоставим максимално съдействие от наша страна при проследяването
на пазарните тенденции и акумулирането на статистически данни чрез ежедневен мониторинг
на обществените поръчки“ – добави още Ката Надашди.

Услугата на „Информатор на обществени поръчки“ се очаква да стартира на 1-ви януари 2020 г. Официален сайт – http://targove.expert/


top