МВнР продава БГ резиденция в Канада

МВнР търси брокерска фирма, която да продаде българска резиденция в Канада. Имотът се намира във федералната столица Отава, на ул. „Лансдаун роуд“ №190, Роклиф Парк.

Прогнозната стойност без ДДС, на който МВнР ще избере посредник при продажбата на резиденцията, е 75 780 канадски долара или почти 121 хиляди лева с ДДС. Но се допуска офериране и на по-висока цена от прогнозната, сочи обявлението.

От кандидатите се изисква да са изпълнили за последните три години не по-малко от две дейности с предмет и обем като в обявената от Външно министерство поръчка. В случая, идентични или сходни са продажбите на поне два недвижими имота, всеки от който на стойност не по-ниска от 1 684 000 канадски долара.

Срокът на изпълнение ще е до 12 месеца от сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top