Община Бургас обновява катедрален храм

Община Бургас откри процедура за възлагане на обществена поръчка, свързана с обновяване на фасадата на катедралния храм „Св. Кирил и Методий“. За предмет на процедурата се посочва „Проектиране, строителство и авторски надзор на обекта“.

Срокът за изпълнение на строителството не трябва да бъде по-кратък от 100 и по-дълъг от 240 дни, се казва в документа обявяващ обществената поръчка. Стойността му без ДДС е в размер на 94 343 лв.

Целта на работния инвестиционен проект е визията на храма максимално да се доближи до оригиналното пространствено и художественото въздействие на една от най-значимите в градската територия сгради, като архитектура, строителство и художествена недвижима ценност от национално значение. Освен всичко друго необходимо, при разработване на проекта ще се спазват и изискванията, които са посочени в Становище на Министерство на културата. За избор на най-икономически изгоден и в същото време щадящ вариант при изпълнение на изискванията за съхранение и реставрация на оригинала, ще бъдат изготвят два варианта на идейно решение. Средствата за реконструкцията на фасадата ще бъдат от различни източници, като със сигурност част от тях ще са по Европейска програма. Една от тях е Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ , която има за цел да повиши туристическия потенциал на Бургас.

Офертите за участие в процедурата могат да се подават до 03.02.2020 година на адреса на Община Бургас, ул. “Александровска” №26.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top