Община Балчик с поръчка за контейнери за смет

Община Балчик ще осигури нови контейнери и други съдове за събиране на битовите отпадъци, съобщават от кметската управа.

От общинския бюджет са заделени 225 000 лв. за подобряване на услугата през новата година. Общината обяви обществена поръчка за доставка на 280 контейнера. Част от тях ще бъдат предназначени за събиране и на зелени отпадъци.

Ще бъдат закупени и 1300 кофи за събиране на смет от домакинствата. Граждани и фирми ще разполагат и с пет нови контейнера за строителни отпадъци.

Офертите на кандидатите за обществената поръчка ще бъдат отворени на 14 януари 2020 г. Общината изисква от кандидатите да доставят оборудването да са извършили през последните три години най-малко една дейност с предназначение и обем, идентичен или сходен с обществената поръчка.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top