Реставрират храм в Бургас

Реставрират древен храм в Бургас. Общината обяви обществена поръчка за изготвянето на проект за реставрация на храм „Св. Св. Кирил и Методий“.

Стойността на поръчката е близо 1 млн. лева.

Към датата на обявяване на процедурата обаче, няма осигурено финансиране, се уточнява в документацията.

Средства ще се търсят от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ по проект за повишаване на туристическия потенциал на града.

За да не губи време администрацията е обявила процедурата по избор на проектант за цялостна реконструкция на фасадата на храма. Целта е визията му да бъде максимално близка до оригиналната.

Според един от вариантите ще се обследва възможността за премахването на айтоския андезит, с който е облицована фасадата. Защото качествата на материала не са достатъчни, за да устоят на климата край морето. Ще се търси възможност за преоблицоване на най-големия бургаски храм с естествен камък, който да наподобява стария по цвят.

Проектът следва да се съгласува с Министерството на културата. Защото храмът е обявен за недвижима културна ценност през 1992 г. Предстои цялостно обследване на сградата и подробно заснемане на архитектурните елементи по фасадата, които да бъдат възстановени.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.top