Нов автомобил ще разнася храна на старци в Ловеч

Нов автомобил за домашния социален патронаж в Ловеч. Возилото ще доставя храна на възрастни и хора с увреждания в града с нов автомобил. Той е купен след обществена поръчка. Стойността му е 29 515 лв. Доставен е на 23 декември.

Подмяната ще намали чувствително разходите за ремонт, поддръжка, горива, като в същото време ще се повиши ефективността и качеството на социалните услуги, предлагани от общината, разясняват оттам. С него ще се улесни значително доставката на храна, както в града, така и в малките населени места в общината. 

Домашният социален патронаж в Ловеч приготвя и доставя топла храна до дома на над 300 възрастни лица и хора с увреждания в общината.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top