Община Пловдив търси надзор за пречиствателна станция

Община Пловдив обяви обществена поръчка за избор на строителен надзор на реконструкцията на пречиствателната станция.

Реконструкцията, модернизацията и доизграждането на Пречиствателната станция за отпадни води е част от големия Воден проект на Пловдив и се прави с инженеринг.

Финансирането е безвъзмездно по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020. За строителния надзор са определени 1 640 000 лв. без ДДС.

Избраната фирма ще трябва да прави оценка на съответствието на инвестиционните проекти и да изготви необходимата документация за въвеждане в експлоатация за строеж на обекта.

Водният проект е на обща стойност 115 милиона с ДДС и трябва да бъде финализиран до 2023 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top