Община Дупница прави център за грижа на психично болни

Община Дупница е одобрена по Оперативна програма “Региони в растеж” (ОПРР) за изграждане на Център за грижа на лица с психически разстройства. Сумата за изграждането му е в размер на 570 хиляди лева с ДДС.

От общината подготвят нужните документи за последващото сключване на договор, преди да бъде обявена обществена поръчка по избор на изпълнител за изграждане на центъра.

Новото здравно заведение се планира да бъде построено на територията на бившата “Транспортна болница”. Финансирането е изцяло безвъзмездно.

Капацитетът ще бъде за 15 човека, като досега такава услуга на територията на общината не е предлагана.

По програмата ще бъдат назначени над 10 специалисти и персонал, като именно програмата обезпечава финансирането за самата услуга.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top