Дават 100 бона за обследване на прилепи

Дават близо 100 бона за обследване на прилепи. Община Кърджали обяви публично състезание за природозащитни мерки за три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54”.

Прогнозната стойност на поръчката е 98 986 лева без ДДС.


Услугите, предмет на обществена поръчка, включват 4 дейности: “Проучване разпространението и картиране на находищата на целевите видове”, “Проучване на числеността на видовете в размножителните колонии и местата за зимуване”, „Поставяне на къщички за видовете широкоух прилеп и дългоух нощник” и „Маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на видовете широкоух прилеп и дългоух нощник”.

В началото на декември миналата година министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top