Столична община с поръчка за ремонт на покрив

Столична община обяви обществена поръчка за oсновен ремонт на покрив и укрепване на основите на сградата на ул. „В. Петлешков“ № 41.

Поръчката е на стойност 373 хил. лв.

Изпълнението й е свързано с подмяна на покритието от керемиди, включително топло- и хидроизолация, подмяна и укрепване на елементи от носещата конструкция на дървения покрив, която представлява част от носещата конструкция на цялата сграда. Както и направа на околовръстен дренаж за понижаване на нивото на подпочвените води, отвеждане на повърхностните води извън основите на сградата, заустване на водостоци в канал и отвеждане към уличната канализационна мрежа.

Оферти се приемат до 17 февруари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top