Община Враца пусна поръчка за спортна зала

Община Враца обяви oбществена поръчка за доизграждане на спортна зала в СУ „Христо Ботев“ за максимум 6 месеца. Прогнозната й стойност е 1 921 881.50 лв. без  ДДС.

 Средствата се осигуряват от ОП„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие – 1 292 808 лева, а допълнителното финансиране на проекта е със заем от Фонд ФЛАГ ЕАД – 629 073 лева.

От местната управа поясняват, е предложенията на участниците трябва да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка. В предложена от участниците цена се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.

Според информационна табела, зданието в двора на школото трябва да е готово до 4 април т. г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top