Довършват подпорната стена в Татарево

Довършват подпорната стена в с. Татарево, община Минерални бани, за да се предотвратят наводнения, които да застрашат жилищни сгради. Администрацията на Мюмюн Искендер предприе неотложно възлагане на обществена поръчката поради изключителни обстоятелства. 

При обилни валежи и бързо снеготопене р. Банска повишава нивото си, излиза от коритото и наводнява къщи и стопански постройки в селото. Нанасят се материални щети на общинската инфраструктура и частни имоти. При разлив на реката залива и помпената станция, което създава риск за водоподаването на Татарево.

Отделно прогресиращата ерозия застрашава  канализационната мрежа на селото и шахтите, намиращи се в непосредствена близост до брега. Спешното укрепване на брега ще струва  433 399 лв. , а общината ще сключи договор с “Маридел 2012” ЕООД от Етрополе.

Така ще продължи вторият етап от проекта  изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения по левия бряг р.“Банска“. Новата стена ще се изгражда в участъка от моста над реката в центъра на селото до началото на вече изграден участък. Общата дължина е 88.5 м, а конструкцията е  стоманобетонна.

Стената ще е височина  от 3 до 4 метра. В участъка в близост до устоите на моста и до ограждащия зид са предвидени габиони от  камък.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top