Община Свиленград дава близо 500 хил. лв. за гориво

Община Свиленград харчи горива за  482 070 лв. на година за автопарка си. За толкова е обявената обществена поръчка, в която се търси доставчик на бензин. 

Търси се бензиностанция, която да зарежда колите с 208 516 л  дизелово гориво и 37 600 безоловен бензин чрез карти за безналично плащане, с отсрочено плащане от 30 дни. 

Количествата са ориентировъчни и възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло, става ясно още от обявата.

Общината търси и 37 000 литра дизелово горива за отопление на сградата на общината, детските градини и здравни кабинети и др. за  68 499 лв.  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top