Строят ново РПУ в Бургас

Строят ново Районно полицейско управление в Бургас. Обществена поръчка за изготвяне на проект за изграждане на нова сграда на Четвърто РУ е обявена от ОД МВР – Бургас. Новото Районно управление ще се намира в “Меден рудник” до новия басейн, в непосредствена близост до ромската махала.

Новото районно управление ще бъде на четири етажа. В сградата ще има оръжейна стая, помещение за инструкжат, стая за прием на граждани, стая за разпити и помещение за разпознаване. Предвидени са общи пет килии за задържане, като две от тях ще бъдат за непълнолетни лица.

Изпълнителят ще трябва да представи идейно архитектурно решение на сградата и след съгласуването му да се премине към разработка на проекта във фаза технически проект. Количествените сметки не трябва да надвишават обща стойност от 1 750 000 лв. без ДДС, в тази стойност да не се включва оборудването.

Офертите ще бъдат отворени на 27 февруари от 10:30 часа в сградата на ОДМВР – Бургас.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top