Община Асеновград с поръчка за цветя за над 66 хил. лв.

Община Асеновград обяви обществена поръчка за доставка на растителност за 66 666.67 лв. лева без ДДС. Търси се доставчик на широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя и тревно семе и др. До 21 февруари т. г. е крайният срок за събиране на офертите, а срокът на договора е до края на календарната 2020 г.

Видът и количествата растителност са подробно описани в техническата спецификация, с която всеки може да се запознае на сайта на общината.

Участниците следва да предложат цена за всеки един артикул, възлагането в срока на договора ще се осъществява с писмена заявка от страна на общината. Заявката ще съдържа информация за видовете растителност, които следва да бъдат доставени, място, размери, брой, цвят.

Растителността, която следва да се осигури, е: 30 вида иглолистни, 46 вида широколистни, 51 вида храсти, сезонни цветя – бегонии, петунии, теменужки, калдъръмчета, циния и др., тревни смески за слънце и сянка, луковици за фритилария, лалета, нарциси, зюмбюли, хризантема, астер, флокс и др.., няколко вида рози – увивни, мини, плачеща и роза стам, както и торове за растителността.

Цените за изпълнение на видовете растителност не могат да се променят за целия срок на договора, а общината ще заплаща възнаграждението след доставяне на предварително заявените видове растителност, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура на стойност, съответстваща на реално доставената растителност при осигурено финансиране.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top