Дузина фирми-мераклии за поръчка на лаптопи за 40 бона

Дузина фирми са подали оферти за обществената поръчка за закупуване на 10 мощни лаптопа за oбщина Пловдив. 

Обществена поръчка  е с прогнозна цена от 33 333.33 лева без ДДС, или кръгло 40 000 лева с данък добавена стойност.

Ценовите предложения за един брой компютър стартират от 2353 лева и стигат до 3199 лева, като средно офертите са около 2800 лева за един брой. Предстои и комисия да разгледа предложенията на фирмата.

Изискванията към машините са сериозни – последно поколение процесор, дисплей, видео карта, допълнени с огромна памет.

От община Пловдив обясняват, че  поръчката за компютри е необходима на архитектите и инженерите, работещи в екипите по устройство на територията, градоустройство и строителство. Те използват програми, които изискват компютри с подобна мощност и параметри.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top