Ремонтират улици и площади за 260 хил. лв. в Карнобат

Ремонтират улици и площади за 260 хил. лв. в Карнобат. Общината обяви обществена поръчка за извършване на ремонт и изграждане на пешеходни настилки на улици, площадни, пешеходни, паркови и междублокови пространства.

Общата прогнозна стойност на поръчката 260 хил. лв. без ДДС. 

Строителните работи ще включват предимно изграждане на тротоари , пешеходни пътеки и поставяне на плочовка настилка на различни места в Карнобат. Количествата на ремонтите ще се доказва с протокол за действително извършване на СМР.

Изпълнението ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Видовете СМР са посочени в Техническата спецификация. Количествата им ще се доказват с протокол за действително извършени СМР. Видовете СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовият ресурс на поръчката.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top