Укрепват свлачища в Балчик

Укрепват свлачища в Балчик. Общината предприема стъпки за укрепването на свлачища във вилната зона “Фиш-Фиш”. Обявена е обществена поръчка за работен проект за стабилизиране на зоната в обхвата на три улици.

На терена са извършени полеви проучвания. Направен е инженерно-геоложки оглед чрез дванайсет сондажа с дълбочина до 72.5 метра, посочват от общината. Според становище на “Геозащита” ЕООД-Варна дебелината на свлачищните тела варира от 20 до 90 м, а пукнатините между тях се проследяват на стотици метри.

Общината изисква в проектното решение за укрепване на свлачищата да бъдат подробно посочени строително-монтажните работи, които трябва да се извършат, техническите изисквания, осигуряващи влагането на висококачествени материали. За изготвянето на работния проект общината може да задели до 125 000 лв., като очаква офертите на кандидатите за възлагане на обществената поръчка до 6 април.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top