Община Камено с поръчка за мерки против наводнения

Община Камено обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи за намаляването на последиците от наводненията в село Полски извор.

След наводнението през 2017 г., в община Камено са възстановени пътните настилки, канали, водостоци и двете преминавания през река Малджийско дере.

В момента е необходимо спешно да се вземат мерки за отвеждането на водите северно от село Полски извор и недопускането им да се изливат свободно в дворовете. Трябва също да се увеличи проводимостта на река Малджийско дере.

Обществената поръчка е за близо 800 000 лв.

Към момента обаче няма осигурено финансиране. Предвижда се средствата да бъдат отпуснати от републиканския бюджет или от друг източник на финансиране.

 Срокът за подаване на документите на кандидатите е 6 април.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top