Ремонтират общински сгради в Харманли и Любимец

Ремонтират общински сгради в Любимец и селата Вълче поле,  Дъбовец, Георги Добрево,  Йерусалимово и  Оряхово с безвъзмездната помощ на програмата за развитие на селския райони. Парите, които предоставя програмата,  са 547 899 лв.

В 6-те сгради ще се постави външна изолация, подмяна на дограма, мазилка по фасадите, ремонти на покриви, олуци, водостоци, подмяна на врати. Предвижда се също осигуряване на достъп за хора в неравностойно  положение, енергийно ефективно осветление.

Ремонти на кметството в Доситеево, предвижда и община Харманли, която също е обявила обществена поръчка. Сградата е в лошо състояние, има течове от  покрива и фасадата, изгнили са дограмите. С 83 030  лв. кметството ще бъде напълно обновено, целта е освен по- добри условия за работа и обслужване на гражданите, то бъде и енергийно ефективно.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top