Обществените поръчки ще са само онлайн

Обществените поръчки вече ще се осъществяват само онлайн. Това ще става чрез електронна платформа на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Платформата е достъпна от сайта на агенцията и носи името Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Тя осигурява единна точка за информация за дадена поръчка както на  възложители, така и на изпълнители. Влизането в платформата става чрез  регистрация, след която може да се следи електронната документация и  фактурирането

Поръчки може да се подават и през уикендите, като така се преодолява зависимостта от работното време на възложителя.

Проектът по разработване и внедряване на електронната платформа ЦАИС ЕОП е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ на обща стойност близо 7 млн. лв., от които почти 6 млн. лв. са осигурени от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top