Преобразяват моста на Колю Фичето

Преобразяват моста над река Янтра, който Колю Фичето завършва през 1867 г. С ремонт по оперативна програма “Региони в растеж” паметникът на културата ще се сдобие и с ресторант и музей.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка с възложител община Бяла е 8.6 млн. лв. с ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 27 април т. г.

Освен консервацията на т.нар. Беленски мост, който е в лошо състояние от години и се използва само като пешеходен, поръчката включва и изграждането на сграда, в която ще се намират музей, ресторант и други обслужващи помещения, както и зоната около моста. Избраният изпълнител ще има две години да завърши заданието.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top