Въпреки карантината: ВиК поръчки за над 420 млн. лв.

Въпреки карантината и притесненията на строителния бизнес, че държавата и общините ще спрат да обявяват обществени поръчки, в последния месец ВиК операторите в страната всъщност дадоха старт на търгове за общо над 420 млн. лв. без ДДС.

След като през март бяха обявени поръчки за над 175 млн. лв. във Варна, Шумен, Ямбол, Силистра, както и голям воден проект за 70 млн. лв. в Шумен. На 2 април пък “ВиК Пловдив” е обявило внушителна поръчка с прогнозна стойност 82 млн. лв. без ДДС. Освен това търгове са тръгнали и във ВиК дружествата на Сливен, Кърджали и Стара Загора.

Големите поръчки за изграждане или ремонти на водна инфраструктура ще се финансират основно по оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) 2014 – 2020 г. Те обаче тръгват със закъснение и трябва да приключат до 2024 г., за да се усвоят средствата за водна инфраструктура успешно.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top