С над 3 млн. лв. правят депо край Гарваново

С над 3 млн. лв.  правят депо край хасковското село Гарваново. Обществена поръчка за инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на Втора клетка за отпадъци в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на селото обяви община Хасково.

Там предстои да се извърши геодезическо заснемане на целия обект преди започване на строителството. Ще се направи проектиране – изготвяне на инвестиционен проект, след което ще започне строителството, изграждането и доставката на съоръжения.

Прогнозната стойност на поръчката е 3 135 000 лв. без ДДС. Тя е с продължителност 600 дни. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 19 май.

Втората клетка се изгражда заради запълването на първата. По данни на РИОСВ – Хасково през миналата година в клетката са депонирани 31 803.67 тона търди битови отпадъци. 19 090.67 тона са от община Хасково, община Димитровград – 11 340.249 тона и община Минерални бани – 1 373.355 тона. През 2019 г. след извършено предварително третиране в сепариращата инсталация са отделени и предадени за оползотворяване 648.821 т. хартия и картон, RDF гориво – 6 011.170 тона, 619.09 т. пластмаса и каучук, 34.968 т. стъкло, 25.670 т. цветни метали и 232.201 т. черни метали.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top