Столична община с поръчка за поддръжка на тротоари и алеи в „Младост”

Столична община обяви поръчка за поддръжка на пътищата и тротоарните настилки, общински паркинги и пешеходните алеи с обществена значимост на територията на район „Младост“.

Стойността е 535362.50 лв. без ДДС.

Избраният изпълнител ще извършва ремонтни и строително-монтажни работи, текуща поддръжка на транспортната инфраструктурна мрежа (пътни съоръжения, подлези, пасарелки, банкети, канавки, тротоари, алеи с обществена значимост, настилки и други по улици от второстепенната улична мрежа) на територията на СО – район „Младост“.

По този начин ще се подобрят състоянието на уличната мрежа и инфраструктурата в района, жизнената и околната среда.

Оферти се подават до 18 май.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top