Спасяват рушаща се синагога във Видин

Спасяват построената през 1894 г. синагога във Видин. Тя е архитектурен паметник, който от години се руши. Сега общината има конкретен план как да спаси сградата – с пари по оперативна програма “Региони в растеж”.

Вече е обявила обществена поръчка за реставрация и адаптация на синагогата в Културен център “Жул Паскин” на стойност 7.3 млн. лв. без ДДС.

Съфинансирането на община Видин е осигурено от Регионалния фонд за градско възстановяване и развитие.

Крайният срок за подаване на оферти е 1 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top