Сменят дограмата на сгради в Добрич

Сменят дограмата на сгради в Добрич. От общината пуснаха обществена поръчка за подмяна на дограма в сгради в града по четири обособени позиции. 

Първата е „Подмяна на дограма в Детски хор Захари Медникаров”. Втората – „Подмяна на дограма в Детска ясла 4“, включваща два обекта с адрес ул. „Вардар“ 54 и ул. „Любен Каравелов“ 55. 

Третата обособена позиция е за „Подмяна на дограма в Детска ясла 6”,включваща сградите с адрес ул. „Васил Петлешков“ 18 и ул. „Карвуна“ 2. 

Обособена позиция № 4 е за  „Подмяна на дограма на Дирекцията „Гражданска регистрация и обслужване на населението“(ГРОН)“ на ул. „Любен каравелов“ 6,  включваща подмяна на стара дограма с нова алуминиева и всички съпътстващи строително-монтажни работи. 

Предметът на обособена позиция 1, 2, 3 и 4 включва подмяна на старa дограма с нова ПВЦ и алуминиева дограма, както и подмяна на входни врати с нови от алуминиев профил в съществуващи сгради, с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградите.

Срокът за получаване на офертите е до 26 май.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top