Подменят водопроводи в Хасково за над 1 млн. лв.

Подменят водопроводи в Хасково за над 1 милион лева. Общината обяви обществена поръчка за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на областния град.

Прогнозната стойност на поръчката е за 1 228 900 лв. без ДДС.

Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В случай, че не се намерят пари, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 3-месечен срок от сключването му.

Поръчката е разделена на 5 обособени позиции.

Първата е в района между булевардите „Съединение“, „Раковски“ и улица „Климент Охридски“.

Втората обхваща участъка по булевард „Освобождение“, от булевард „Илинден“ до улица „Македония“, както и в участъка по улица „Стефан Стамболов“ от улица „Бобов дол“ до улица „Мургаш“.

Третата позиция предвижда реконструкция на мрежата в участъка по булевард „Съединение“ от Областно пътно управление до шахта, намираща се зад читалище „Заря“, както и изместване на хранителен водопровод от улица „Панорама“ за квартал „Младежки хъл“ в района на стадион „Хасково“.

Четвъртата позиция е за изместване на хранителен водопровод от водонапорна кула Юг в частта от „Стария басейн“ до улица „Панорама“.

Петата позиция предвижда реконструкция на водопроводната мрежа в района между улиците „Стара плананина“, „Кавала“ и булевард „България“.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 27 май.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top