Възстановяват язовирна стена с 1.3 млн. лв.

Възстановяват стената на стражишкия язовир с 1.3 млн. лв. без ДДС. Толкова  е прогнозната стойност, заложена в обявената обществена поръчка, за възстановяване на яз. “Зеленчуков дол”. Водоемът се намира в землището на село Нова Върбовка в североизточна посока от населеното място.

Парите са за строителни дейности на язовирната стена и съоръженията към нея с цел осигуряване на нормална проводимост на преливника, енергогасителния канал и основния изпусквател. След извършване на възстановителните дейности ще се гарантира нормалната експлоатация на водоема.

През юни миналата година в община Стражица беше обявено бедствено положение, след като се скъса язовирната стена на “Зеленчуков дол”. Причина за пробойната бе обилният валеж. Стената на язовира край Нова Върбовка поддава и залива намиращите се в района земеделски земи.

За справяне с последствията и ремонта на язовирната стена и съоръженията към нея Община Стражица поиска помощ от Межуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top