Ремонтират великотърновски пътища

Ремонтират 150 километра от републиканката пътна мрежа в област Велико Търново през този строителен сезон.

Ще се изпълняват основни и превантивни ремонти на участъци от главните пътища София- Варна и Русе – Велико Търново на територията на областта, както и по пътища втори и трети клас.

Предвидено е финансиране за ремонта на компрометирания мост при тръмбешкото село Каранци, където заради конструктивни проблеми е разрешено минаването само на леки автомобили.

В плановете на ОПУ за настоящата година влиза и дълго отлаганият ремонт на двата тунела до Велико Търново и на мостовото съоръжение между тях.

Пътната агенция възлага чрез обществена поръчка проектирането.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top