Община Пловдив с пазарно проучване за поръчка за стадион

Община Пловдив започва пазарно проучване за обществената поръчка за довършването на стадион “Христо Ботев”. Целта е да се установи колко точно ще струва то.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство. Ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

Целта е да се получи реална цена на изпълнение, която да залегне в индикативната стойност на обществената поръчка, която предстои да бъде обявена. 

Фирмите имат срок до 8 юни т. г. да преставят офертите си. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top